100+

100+

Fascinatie voor oude Gebouwen

“Something strange happens when a building ages past a human generation or two. Any building older than 100 years will be considered beautiful… it is beyond fashion.”

Stewart Brand

“Beauty is in what time does.”

Stewart Brand

Interesse in Aanpasbaarheid

“Wat telt is wat beter is, niet wat nieuw is. Bouwen is het maken van intelligente ruïnes, gebouwen die blijven openstaan voor nieuwe antwoorden. Gebouwen overleven vele generaties, leefstijlen, woonbehoeften, méér zelfs, ze blijven nuttig, geschikt en bruikbaar”

BoB van Reeth

“Je moet gebouwen zo ontwerpen dat je het programma van vandaag gebruikt als alibi voor de permanente verandering die hoe dan ook plaats vindt”

BoB van Reeth

Info

  • Date : 07.09.2017